ПРО ПІДСУМКИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ТУЛЬЧИНСЬКОЇ ГРОМАДИ ЗА 2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ЩОДО РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

  ПРО ПІДСУМКИ   РОЗВИТКУ    ОСВІТИ   ТУЛЬЧИНСЬКОЇ   ГРОМАДИ   ЗА   2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ   РІК ТА  ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ  ЩОДО   РОЗВИТКУ  ОСВІТНЬОЇ   ГАЛУЗІ   НА  2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК   

  Шановні колеги!

  Мій сьогоднішній виступ це не тільки звіт про роботу у минулому навчальному році, а й презентація перспектив розвитку освіти нашої  об’єднаної  громади  , спрямована на виконання завдань, визначених Міністерством освіти і науки України, департаментом  освіти  і  науки    Вінницької  облдержадміністрації,   Тульчинською  міською  радою в умовах широкомасштабного реформування освітньої галузі держави.

  Завдяки підтримці міської  ради , депутатського корпусу, глибокому розумінню ними освітніх проблем, спільними зусиллями керівників  закладів  освіти  , батьків  у  громаді  створено належні умови для надання якісних освітніх послуг його маленьким мешканцям.

  Тільки  у  2019  році рішеннями   сесій  міської  ради  затверджено   освітянські   програми :

  «  Шкільне  молоко  на  2019-2021 роки»  (34  сесія   ,  7  скликання   № 1168 від  17.01.2019 р.),

  « Програма  роботи  з  обдарованими  дітьми  та  молоддю  Тульчинської  міської  ради  на  2019-2020 роки»  ( 37  сесія   7  скликання  рішення  № 1266  від  23.05.2019р.),

  « Шкільний  автобус  на 2019-2020 роки» ( 37  сесія  7 скликання  №1265 від23.05.2019р.).
           Прийнято  Положення  про  преміювання  обдарованих  дітей  та  учнівської  молоді  Тульчинської  міської  об’єднаної  територіальної  громади   та  педагогічних  працівників  ,  які  підготували  переможців.

  Переконливим є створення основи нового законодавчого і нормативного поля функціонування освіти, над яким і сьогодні продовжує працювати Міністерство  освіти  і  науки  України.

  Упровадження Концепції «Нова українська школа»

   

  Зверну увагу на Концепцію «Нова українська школа», так як   наразі  це наш основний орієнтир.  Започаткована  реформа  « Нова  українська  школа»,  і  цьогоріч  ми  випустили  295  першокласників ,  які  навчалися  за  новим  державним  стандартом. У  новому  навчальному  році  в  перший  клас  підуть  285  дітей. Можемо  констатувати,  що  600 учнів у  2019  році  будуть  об’єднані  « Новою  українською  школою» ( в  Україні близько  мільйона таких  дітей).  Загалом  у  шкільній  системі  громади  навчатиметься 2630  учнів.  Це  ті  діти,  що  підросли  і  торують  свій  шкільний  шлях.  І  розпочнуть  вони  його  вже  у Новій  українській  школі.  Інвестовано  в це  чимало. Окрім  нового  змісту  ,  орієнтованого  на  результати,  не  тільки  пов’язані  зі  знаннями,  але  й  з  уміннями  їх  застосовувати  на  практиці,  НУШ  направлена  на  формування  цінностей  та  м’яких  навичок ( критичного  та  творчого  мислення,  співпраці  з  іншими  людьми,  вміння  контролювати  свій  емоційний  стан). 

  Ще  одна  надважлива  складова – нове  освітнє  середовище,  підвищення  кваліфікації  учителів  .  У це  вкладалися  великі  кошти.  За  останні  два  роки  інвестовано  в  шкільну  інфраструктуру  громади- 11млн.698, 6 тис.грн.            Йдеться  і  про  початкову  ,  і  про  старшу  школу.  Усі  учителі,  які  розпочинають  роботу  в  Новій  українській  школі,  пройшли  і  проходитимуть  спеціальне  адресне  підвищення  кваліфікації  .  Воно  організоване  в  форматі  змішаного  навчання,  тобто  педагоги  проходять  дистанційний  курс  ,  завжди  доступний  до  повторного  перегляду,  і  очні  тренінги.  Приходитимуть  нові  учителі,  нові  діти  ,  отже  потрібно  буде  обладнувати  нові  класи,  а  це  вимагає  подальших  інвестицій.

      Проаналізуємо,  як же  ми  прожили  минулий  навчальний  рік,  увійшовши   в   Нову  українську  школу.

                 У закладах освіти Тульчинської міської ради   у 2018/2019 навчальному   році   функціонувало  15 перших класів. На реалізацію Концепції  та створення умов для підготовки впровадження Нового Державного стандарту початкової освіти було спрямовано  роботу відділу освіти, молоді та спорту Тульчинської міської ради. Дане питання розглядалося на засіданні колегій відділу  .Також обговорювалося на районних методичних об’єднаннях, семінарах. У закладах освіти реалізувався  проєкт «Творча панорама», як форма партнерської взаємодії адміністрації закладу, вчителів, методичної служби; його тема:  «Впровадження Нової української школи: перші кроки».   

  Працівниками відділу освіти  та керівниками закладів відвідано  систему уроків у 1-х класах усіх ЗЗСО громади.

  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи» від 23.03.2018 року № 283 у класних кімнатах  було   створено 8 осередків.

     З державного та місцевого бюджетів витрачено 1млн. 320 тисяч  грн. на облаштування  перших класів. Зокрема придбано телевізори, копіювальну техніку, комплекти одномісних парт та стільців, стаціонарні дошки, ноутбуки, відповідний дидактичний матеріал.

  Відповідно до Меморандуму між МОН та The LEGO Foundation усі 295 першокласників громади  безкоштовно отримали набори LEGO. Адже    навчання грою не стомлює дітей :   воно їм у радість.

  Так, 13 та 18 червня 2019 року для вчителів, які працювали в 1-х класах та тих, які будуть у 2019-2020 році навчати дітей у Новій українській школі, проведено тренінги з удосконалення  роботи з наборами LEGO на тему: «Ігрові та діяльнісні методи навчання в початковій школі».

    Надзвичайно важливою в роботі НУШ є запропонована МОН для  перших  класів  нова модель оцінювання– формувальне оцінювання. Це описова модель, що дозволяє оцінювати учнів в умовах компетентнісного навчання.   Раніше   в Україні практики такого оцінювання не було. Школи знають, як оцінити результати  навчання, проте не знають, як оцінити   сам процес навчання та компетентності. Для здійснення формувального оцінювання робоча група МОН розробила  Свідоцтво досягнень учня. Воно потрібне для того, щоб дати батькам і учням зрозумілий та структурований зворотний зв’язок про те, що відбувалося   упродовж   навчального року чи семестру. На кінець навчального року всі батьки отримали Свідоцтво досягнень своєї дитини.

  З метою виявлення та аналізу тенденції у розвитку початкової освіти та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.07.2019 року №943 «Про проведення загальнодержавного дослідження процесу запровадження Концепції Нової української школи в закладах загальної середньої освіти» в Суворовській ЗШ І-ІІІ ступенів №1 проведено онлайн – тестування для вчителя 1 класу та батьків першокласників.  Переваги  НУШ  очевидні  : батьки  переконалися  ,  що  діти  йдуть  до  школи  із  задоволенням  і  навчаються  з  радістю.

  Відповідно до території обслуговування, затвердженого виконкомом Тульчинської міської ради за кожним закладом загальної середньої освіти здійснено зарахування до 1 класу здобувачів освіти наказами по закладах освіти 1.06.2019 року. Таким чином у 1 класі  2019-2020 навчальному році навчатимуться 285 першокласників.

  Для обладнання 1-х класів у 2019-2020 навчальному році витрачено  665,5  тис.  грн. Зокрема  придбано  :

  -         телевізори – 160, 4 тис. грн..;

  -         меблеві  стінки – 132,3 тис.грн.

  -         ноутбуки та принтери – 244 тис. грн..;

  -    класні дошки  – 128, 8 тисяч.

  Укладено  угоду  на  придбання  парт  та  стільців  – 455, 4 тис. грн..

            Підсумовуючи зазначене , хочу сказати, що впровадження Нової української школи є надзвичайно важливим етапом та, водночас, проривом в освіті. Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для подолання труднощів,   бажання вчитися.

     Реформа розпочалася  з першокласників  2018  року, які  стануть першими випускниками  НУШ.  І  наступним  важливим    її  завданням   є якісне покращення мережі   освітніх   закладів.

    Мережа закладів  загальної  середньої  освіти

   

  Сьогодні мережа закладів  загальної  середньої  освіти   Тульчинської  громади    налічує   9 закладів, де навчалися  2529 учнів, у  новому  навчальному  році очікуємо 2630.   

      Середня наповнюваність класів становила 18,6 учнів .

  Усі   школи   архітектурно доступні для осіб з особливими  потребами.

  Продовжується розвиток мережі класів поглибленого вивчення окремих

   навчальних предметів. Для 209 учнів старшої  школи  здійснювалося  профільне   навчання .   Впровадження дієвої системи профільного навчання має вирішуватися через повноцінне функціонування освітнього  округу . З   цією  метою на базі Тульчинського МНВК створено освітній округ, де старшокласники із 13 шкіл району здобувають освіту за технологічним профілем за 6-ма професіями .

  Важливого  значення  набуває  індивідуальне  навчання  здобувачів  освіти  .

  Як позитив, зазначу, що жодний заклад освіти не ліквідований.    Але  зупинимося  на  проблемах  в  освітній  мережі.  Це і малокомплектні школи, відкриття класів з індивідуальною формою навчання, відсутність дитячого контингенту, а тому, невідкриття класів взагалі  ( Дранський  ЗЗСО  І ступеня – відсутній  1  клас), що особливо стосується школи ІІІ ступеня  (Ганнопільський  ,  Суворовський №1 ЗЗСО І-ІІІ ступенів – відсутні  10 класи).   Класи старшої школи крім   Тульчинських  ЗЗСО  мають  наповненість  - менше 10 учнів.

  Така  ситуація   свідчить про незавантаженість закладів    загальної  середньої  освіти, що призводить до неефективності використання матеріально-технічної бази шкіл, завищеної вартості утримання 1 учня порівняно з існуючими нормативами.

   

  Реформування системи освіти стосується не тільки самої мережі закладів, а й організації   освітнього   процесу та   змісту  освіти.

   Наразі  основним моніторингом якості освіти залишається для нас державна  підсумкова  атестація  у  формі  зовнішнього незалежного оцінювання.  

  Відділом  освіти,  молоді  та  спорту  громади  проведено  глибокий аналіз результатів  ДПА/ ЗНО 2019 року. Звернемо увагу на результативність за навчальними предметами.

    Українська мова

  Якість 65,7%

  Діаграма по школах

  Найвищий відсоток результативності освітнього  процесу у порівнянні з іншими школами  з української мови та літератури  показали  випускники  НВК  ЗШ  І-ІІІ  ступенів  №3-гімназії  м. Тульчина. Як ви бачите, на діаграмі вище показника  якості  знань  громади  мають школи  : Тульчинські ЗШ  І-ІІІ  ступенів №2, №1.

  Не можу не назвати і школи з низькими   показниками –  Суворовська  ЗШ  І-ІІІ  ступенів  ( 14,2%),  Ганнопільська  ЗШ  І-ІІІ  ступенів (40%).

   

    Історія України

  Якість 90%

  ЗНО з історії України обрали 77 (  73%) випускників  і  при цьому на високому та достатньому рівнях з роботою справилися  90%.  Це чи  не  найкращий  результат  ДПА у цьому  році.

  Таблицю   ви бачите на слайді. Найвищі показники у Тульчинському  ЗЗСО  №1,  №2,НВК  №3-гімназії, Ганнопільському,  Суворовському  ЗЗСО І-ІІІ  ступенів. 

  Результати ЗНО з математики.

    Математика

  Якість 72%

  )

  Загальний відсоток якості освіти з математики  по громаді  – 72%. і хоча це більше у порівнянні з результатами попередніх років, кількість шкіл, випускники яких взагалі не показали якісних знань ,досить велика. Тож 0% якості має Ганнопільський ЗЗСО,  Тульчинський  №1 -  38%. Випускники  Суворовського  ЗЗСО  взагалі  не  вибрали  математику  як ДПА.

  Наступним предметом  є англійська мова, яку для ДПА  обрали всього 9 учасників з 3  шкіл   міста  та показали якість навчальних досягнень 55,5%.

    Англійська мова

  Якість 55,5%

          

  Два  випускники   Тульчинського  ЗЗСО І-ІІІ  ступенів №1   виконали  роботу на високому та достатньому рівнях (100%) результативність  освіти. Чого не можна сказати про випускників   Тульчинського  ЗЗСО  І-ІІІ ступенів №2 , де лише  один  випускник із  4    показав достатній  рівень   якості навчальних досягнень. Жоден  випускник  сільських  шкіл громади  не  вибрав  іноземну  мову   третім  предметом.  Це  повинно  стати  основою  для роздумів.

      географія

        Якість – 32,8%

           

   

    Біологія

  Якість 25% 

  Бентежать результати  ДПА  з біології , так як    викладають  цей  предмет  досвідчені педагогічні працівники  . А якість  –– 25%.

  Школи з результатами   показника якості  знань   громади ви бачите на слайді.

            Звісно ж не можна  не вказати на недоліки в оцінюванні знань учнів. У всіх школах має місце розбіжність між річними оцінками та оцінками  за ДПА.

   

    Розбіжність якості навчальних досягнень

  Предмет

  Річна

  ДПА ( ЗНО)

  Розбіжність

  Українська мова

  82%

  65,7%

  -16,3%

  Математика

  82%

  72%

  -10%

  Історія України

  92%

  90%

  -2%

  Англійська мова

  100%

  55,5%

  -44,5%

  Біологія

  56,2%

  25%

  -31,2%

  Географія

  94,1%

  70%

  -24,1%

   

            На слайді ви бачите, що найбільша розбіжність  між  оцінками  з англійської мови (-44,5%),   біології   (-31,2%)

  Аналіз по школах показує, що великий  відсоток   учнів  не підтвердили оцінки з української мови ( із 105  випускників : 62  - у бік зниження,  15 – підвищення),  з  математики  (  із   44 випускників : 25 – у бік  зниження,  7 – підвищення),  з  історії  України ( із  77 випускників  : 20 – у бік зниження,  33 – підвищення),  з  географії  (із  34  випускників  :  18 –у бік  зниження,  4 –   підвищення).

            Мають  місце  факти ,  коли  зниження  чи  підвищення  результатів    відбувається  на  3-4 бали. Гадаю,  що  предметніше  піде  мова  про  подібні  факти   безпосередньо  у  колективах  на  нарадах до  початку  нового  навчального  року.

  Після оприлюднення результатів ЗНО невтішними  виявилися   новини щодо    претендентів   на Золоту та Срібну медалі. На  нагородження  Золотою  медаллю  претендували  14  випускників,    Срібною – 6.    Отримали  Золоті медалі  -  5  випускників,  Срібні – 7.

            Думаю, що  наведені  факти   повинні дати черговий поштовх усім педагогічним колективам, кожному окремому вчителю до перебудови у своїй діяльності для покращення якості надання освітніх послуг  здобувачам  освіти  Тульчинської  ОТГ. Слід проаналізувати всю діяльність :  від складання навчальних планів, визначення додаткових, факультативних годин для поглибленого  вивчення навчального матеріалу  до викорінення суб’єктивності оцінювання  результативності освітнього  процесу, для додаткового уважного вивчення освітніх стандартів та критеріїв.

  Своєрідним показником діяльності   закладів освіти є участь у різноманітних   заходах з  навчальних  дисциплін. Так, щороку близько 1500 учнів  закладів  загальної  середньої  освіти   громади   залучаються до участі в інтелектуальних змаганнях: олімпіадах, конкурсах, турнірах, фестивалях  на  міському, обласному, всеукраїнському рівнях.

  Всеукраїнські учнівські олімпіади

  Участь

  І шкільний етап олімпіад – 1710 чол.

  ІІ районний етап олімпіад  – 283 чол.

  ІІІ обласний етап олімпіад  – 39  чол.

  Переможець  ІУ етапу  Всеукраїнських  предметних  олімпіад

  Англійська  мова  -  Цвик  Денис  ( 10 клас)   Тульчинська  ЗШ  І-ІІІ  ступенів  №1  -  3  місце;

  Всеукраїнські учнівські олімпіади - це наймасовіший інтелектуальний конкурс, у якому   у 2018/2019 н. р.  брали   участь 1710 чоловік. У  2019  році за результатами  Всеукраїнських  предметних  олімпіад  маємо  третє  призове   місце в  ІУ етапі   та  12 призових місць  у  ІІІ  етапі  олімпіад.  Ви бачите   прізвища  наших переможців на екрані.

      Переможці  ІІІ етапу  Всеукраїнських  предметних  олімпіад

   

  Популярними   серед учнів громади  стали  мовні конкурси, а саме, Міжнародні конкурс імені Петра  Яцика , мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка,  Всеукраїнський  конкурс « Об’єднаймося  ж,  брати мої» .

       Переможці         ІІ  етапу  МАН  - 2019 рік

  Тульчинська  ЗШ  І-ІІІ  ступенів №2 

  1.     Грабенко  Крістіна,  10  клас,  1 місце;

  2.     Кочелаба  Вероніка,  10 клас,  2 місце;

  3.     Чорний  Владислав,  10 клас,  2 місце.

   

  Нажаль стабільно низькою є участь старшокласників у роботі обласного відділення Малої академії наук України. У цьому році тільки троє   учнів  Тульчинського  ЗЗСО І-ІІІ  ступенів   №2    здобули  перемоги  у конкурсі-захисті науково дослідницьких робіт  з  математики.

   

  Одним із основних напрямків державної політики в освітній галузі залишається модернізація системи дошкільної освіти, в основу якої покладено пріоритетність неперервної освіти в єдиній національній системі.

       ФОТО  садочків

   У непростих демографічних і соціально-економічних умовах здійснено заходи щодо створення умов для забезпечення доступності  дошкільної освіти.

   

         Мережа ЗДО

   

  Для задоволення потреб здобуття дошкільної освіти в   громаді функціонує 10 закладів , потужність яких становить  768    місць.  Середній  показник наповненості груп - 24 дитини . Дошкільну освіту в ОТГ здобуває   910   дітей, у тому числі від трьох до шести років  736 дітей,  100 % дітей    від 5 до 6 років - 174 , охоплені різними формами дошкільної освіти, як того вимагає діюче законодавство.

  У  липні  2019 року  на  сайті  міської  ради  започатковано  електронну  чергу реєстрації до закладів  дошкільної  освіти  громади.  Це  є  свідченням  прозорості  у питанні  влаштування  дітей  у  ЗДО.  Наразі  батьки самостійно  можуть   зареєструвати   дітей  і  побачити   власними  очима  чергу  у  садочок.

   

  Водночас, незважаючи на позитивну динаміку мережі ЗДО, запровадження варіативних форм, на сьогодні актуальною залишається проблема переповненості  окремих   груп.

  Освітні лінії базового компоненту  дошкільної  освіти

   

  Основним напрямом діяльності дошкільних навчальних закладів є організація освітнього процесу відповідно до Базового компонента дошкільної освіти України. Відстеження динаміки особистісних досягнень дітей дошкільного віку, зокрема старшого.  Важливим  питанням,  над  яким  слід  працювати   педагогам- дошкільникам,  є питання  безболісного  переходу  дитини  до  початкової  ланки  освіти.   І  середовище,  у  якому  зростатиме  малеча  ,  має  бути  розвиваючим.

   

  Головною метою інклюзивного навчання і виховання є створення умов для особистісного розвитку, творчої самореалізації та утвердження людської гідності дітей з особливими потребами.  У  2018/2019 н.р.  у  школах громади  11  дітей  були   охоплені  такою    освітою.

  Інклюзивне  та  дружнє  до  дитини  освітнє  середовище  допомагає  дітям   з  особливими  освітніми  потребами  спілкуватися    з  однолітками, здобути  якісну  освіту  та  комфортно  адаптуватися  до  реального  життя.   У новому  навчальному  році збільшиться  кількість   таких  дітей  .  Наразі  потребують  інклюзивного  навчання  діти  закладів  дошкільної  освіти. 

  Загострюючи  увагу  на     якості освітнього простору дитини, не можна  обминути  питання     організації   харчування  у  закладі. На кінець навчального року в  окремих  закладах освіти був  проведений    моніторинг  організації   харчування  з  метою  покращення  його  стану.  Гарячим  харчуванням  у  закладах  освіти    охоплено 1381   дитина, що склало 40 % від загальної кількості дітей.

  Охоплення дітей гарячим харчуванням

  Дошкільнята  – 910чол., що становить100%;

   учні 1–4 класів –  1168   чол., 100 %;

  учні 5 -11  класів –  213    чол., 15,7 %;

  З них дітей пільгових категорій - 140  чол..

  Середня вартість харчування на 1 день на дитину у ЗДО становила  до  26 грн. , у школах   для учнів 1-11 класів  – до  13 грн.

   

  На достатньому рівні є організація перевезення учнів до закладів  освіти  та  в  зворотному  напрямі. У 2018/2019 навчальному році двома  шкільними автобусами стовідсотково від потреби перевозилися  104  учні та дошкільнята   до 3 закладів освіти ОТГ( Суворовська №1 (23),Тиманівська (68)ЗШ І-ІІІ ст.,  Одайська (15)ЗШ  І-ІІ ст.)

   Розроблені та  затверджені маршрути слідування транспорту.

   Весь транспорт, який знаходиться на балансі відділу,  -у задовільному стані. Проводяться необхідні ремонти, своєчасна діагностика. Тільки у цьому році на утримання шкільних автобусів виділено 225 тис.грн.

  Підручники.  До  початку  навчального  року  отримали  усі  підручники  для  2  класу  Нової  української  школи.

    Національно-патріотичне виховання

   

  Розбудова нашої держави як цивілізованого члена світового співтовариства неможлива без патріотичного виховання нинішніх і прийдешніх поколінь. У Концепції національно- патріотичного виховання дітей та молоді зазначено «Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання… Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості».

   

  У 2018/2019 навчальному році всі зусилля педагогічних колективів були спрямовані на підвищення рівня патріотизму молодого покоління. Наразі  кожна школа має свою чітку систему національно-патріотичного виховання  і  є  осередком становлення громадянина-патріота. Традиції гідності, які культивуються у закладах освіти, є яскравим  свідченням цього.   Сьогодні  необхідність у формуванні національної свідомості молоді, як основи суспільства і зміцнення держави, залишається досить актуальною. За настановами великого педагога В.О. Сухомлинського завдання вихователя – «відкрити перед кожним вихованцем усі джерела, якими живиться могутнє почуття любові до Батьківщини. Це і природа рідного краю, слово рідної мови, культ Матері і Батька, Мала Батьківщина, її історичне та героїчне минуле, працелюбність».

                              

       У закладах освіти Тульчинської міської ради  активно впроваджуються нові форми та методи національно-патріотичного виховання дітей та молоді.  В усіх навчальних кабінетах, актовій залі та коридорах закладів освіти  розміщено куточки державної символіки України. Стало традицією початок та закінчення навчального тижня розпочинати Гімном України.

     Слід зазначити  , що педагоги громади, спонукають дітей до  пошуково-дослідницької роботи, фізичного вдосконалення, вивчення бойових  та героїчних сторінок історії  українського народу, його Збройних Сил.

     Дієвим був i волонтерський рух, який спрямовано на виховання милосердя, залучення дітей до соціальної допомоги дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування, дітям з особливими потребами, дітям-переселенцям, ветеранам війни та праці, людям похилого віку, учасникам ООС. Представники волонтерської організації учнівського самоврядування  упродовж  ІІ семестру провели шкільні акції «Милосердя», «Від серця до серця» «Душі людської доброта» (допомога військовослужбовцям, які перебувають у зоні ООС), «Я вірю в Чудо!»

                    

   

            Вагоме місце в системі  безперервного навчання та задоволення  інтелектуально-пізнавальних потреб учнівської молоді займає система позашкільної освіти Тульчинської ОТГ, спрямована на активізацію роботи із здібною та обдарованою молоддю .                                                       

        Мережа  закладів позашкільної  освіти  Тульчинської     ОТГ                                    у 2018-2019н.р.

   

    Назва   ПНЗ

                                       2018/2019н.р.

  Кількість дітей

  Груп

  Гуртків

       ТБДЮ

   535

  32

  16

       ТСЮН

   270

  18

  12

       ТЦНТТУМ 

  620

  40

  21

       ТДЮСШ

  522

   39

  3 відділення

   

      Всього:

  1947

  129

  49/3

         

        У 4-х ПНЗ виховувалися    1947  школярів, які займалися  у 129 групах (49 гуртках , 3 відділеннях).  

       У 2018-2019 н.р.  виїзні   Всеукраїнські, обласні масові заходи  з основних напрямів позашкільної освіти  були проведені на базі ТРБДЮ, ТРЦННТТУМ, ТРДЮСШ.

    Вихованці ПНЗ району є активними учасниками Міжнародних , Всеукраїнських , обласних   масових заходів з напрямів позашкільної роботи.  У 2018/2019н.р.  530  вихованців  4-х ЗПО  ОТГ здобули 321 призове місце.

                        Відомості по ЗПО  ОТГ щодо переможців

                                 та  призерів Міжнародних, Всеукраїнських,

                                  обласних конкурсів   у 2018/19 н.р.

    Назва ПНЗ

  Міжнародні

  Всеукраїнські

     Обласні

      Всього

       дітей

  ТЦНТТУМ

          

   4

      69

           73   

  ТБДЮ

          18

  (2 гран-прі)

  11

  (4 гран-прі)

       7

            417-групові

           34 (сольні)

  ТСЮН

          -

  -

         20

            22індивідуальні, + 1 група (8 дітей)

  ТДЮСШ

          5

  10

         15

  50( 30 індивідуальних,  1групова)

  Всього:

  перемог,

  призових місць

  23 

    25

   

   111

   

   604

   

   

  Упродовж 2018-2019 н.р. вихованці позашкільних навчальних закладів здобули перемоги: у 23-х   Міжнародних, 21- му Всеукраїнському та 111- ти  обласних конкурсах та фестивалях (всього 155 призових місць).

         У період  2018-2019р.р. більш як 2649  дітей  залучалися   до участі у позашкільних заходах: конкурсах, змаганнях, фестивалях, благодійних акціях,турнірах.

  Підсумком роботи за навчальний рік є виставки творчих робіт дітей та їх керівників, творчі звіти колективів.

  Керівники  дитячих  колективів  поєднують   участь  вихованців  у  конкурсах    із  відпочинком  та  оздоровленням  дітей.  Так  ,  влітку  2019 року  два  зразкових  ансамблі  БДЮ  вокальний – « Домісолька» , керівник  Сліденко  Вікторія  Іванівна,   та бального  танцю « Елегія»  , керівник  Білик  Світлана   Анатоліївна  брали  участь  у  Міжнародних  фестивалях –конкурсах  «  Фантазії  моря- Кароліно-Бугаз- 2019»,  де  здобули  :  3 групові  перемоги  (три  перших  місця) та  7  сольних ( шість  перших  ,  одне  друге  місце);  « Зірки  Еллади»  у  Греції,  де  здобули :   1 перше  місце групове,  4  сольних( 1перше,  два  других,  одне  третє).

  Наразі перед освітянами-позашкільниками стоїть завдання – урізноманітнити виховний простір  школярам через упровадження нових ідей .

          Успіх інноваційних змін в освіті залежить від педагога, його творчого потенціалу, готовності до безперервної самоосвіти, здатності до гнучкого мислення, гуманістичної спрямованості особистості. Сьогодні змінюється роль учителя. Його вже не сприймають як безпосереднє джерело знань, бо знання можна почерпнути і з інших джерел. Головне  — навчити учнів вчитися. Бо коли дитина займається тим, що їй подобається, вона знаходить для цього бажання, сили та енергію. І школа має стати тим середовищем, у якому можна все це втілити.

                       

  Освітянська спільнота громади налічує   383 педагоги, які працюють в  закладах  освіти   усіх типів. У 2018/2019 навчальному році у школах працювало 252 педагогічних працівники. Освітній   процес забезпечували 42% вчителів вищої категорії, 26% вчителів І кваліфікаційної категорії, 20% - ІІ кваліфікаційної категорії та 9%«спеціалісти».

   69 педагогічних працівників мають педагогічні звання, з них 23 – «учитель-методист», 46 – «старший вчитель». Повну вищу освіту мають 94% педагогів, переважна більшість працюючих (61%) мають стаж роботи понад  20  років.

  Новації  в освіті (зробити школу відкритішою, доступнішою, цікавішою) передбачають  зміни  у  педагогічному  мисленні  і  мотивують  до  професійного удосконалення.  За  словами  міністерки  Лілії  Гриневич,  наші  учителі  мають  не  лише  передавати  знання,  а  й  формувати  у  молодих  людей  цінності,  котрі  допоможуть  їм  самореалізуватися  і  бути  щасливими.

            Тому  професійна компетентність учителя потребує постійного розвитку й удосконалення. Упродовж 2019 року 53  педагоги пройшли курси підвищення кваліфікації у комунальному вищому навчальному    закладі «Вінницька    академія  неперервної  освіти»  за державним замовленням.   70  педагогів  Тульчинської  громади  взяли  участь  у  науково-методичних  заходах  Вінницької  академії  неперервної  освіти.   Ширше впроваджуються дистанційні форми навчання – курси, тренінги, вебінари, on-line заходи, що допомагають педагогам безперервно навчатись та постійно вдосконалювати свій професійний рівень.  Адже  «  Найдосвідченіший  педагог  ніколи  не  повинен  спинятися  на  досягнутому,  бо  якщо  немає  руху  вперед,  то  неминуче  починається  відставання»,- писав  В.О.Сухомлинський.

   

  Усі напрацювання в галузі освіти стали можливими завдяки глибокому розумінню керівництвом  та  депутатським  корпусом  ОТГ   необхідності  її оновлення . Нові кроки в розвитку пов'язані з посиленням ролі органів місцевого самоврядування, із залученням громадян до вирішення назрілих питань. Аналіз підсумків минулого навчального року свідчить, що у співпраці з органами місцевого самоврядування, батьківською громадськостю у  Тульчинській  ОТГ  забезпечено стабільну роботу галузі та зроблено певні кроки щодо модернізації освіти.

  На покращення матеріально-технічної бази закладів освіти та проведення

  поточних, капітальних ремонтів до початку навчального року використано кошти  - 4385,6тис.грн.   

           СЛАЙД

                       Місцевого бюджету 3млн. 147,7 тис. грн.

                       Державного бюджету 587,9 тис. грн.( кошти  передбачалися  на  придбання  меблів,  комп'ютерної  техніки  та  дидактичного  матеріалу  для НУШ)

                       Позабюджетні  кошти -  650 тис. грн. в тому числі:

                       благодійна  допомога  від  батьків -420 тис. грн.,

                       вчительські  колективи- 80 тис.грн.,

                       спонсорська  допомога – 150 тис.грн.

                        

  Дані кошти були витрачені:

  для   закупівлі матеріалів на   проведення поточних ремонтів -1млн. 859,1 тис. грн.

                       встановлення металопластикових вікон -373 тис. грн. ( в Ганнопільській,  Суворовській №1, розпочато  в  Суворовській  ЗШ  І-ІІІ  ступенів).

                       Завершено:

                         будівництво  модульної  котельні  Одайської  ЗШ  І-ІІ  ступенів  на  суму  642,5  тис.грн. ( загальна  вартість  усіх  виконаних  робіт- 1452,9 тис.грн.);

                       роботи  по  реконструкції  приміщення  внутрішньої  вбиральні ДЮСШ – 175,8 тис.грн. (вартість  виконаних  робіт- 395,5 тис.грн.).

                       Придбано:

                       мультимедійне  обладнання  та  комп'ютерну  техніку  для  математичних  класів  на  суму – 240 тис.грн.,

                       холодильне  обладнання    на  суму- 80  тис.грн.,

                       музичну  апаратуру  для  БДЮ – 62 тис. грн.,

                       частково  ліжка  для  Тульчинських  ЗДО  №1, №3- 71,3 тис.грн.,

                       Виконані  роботи  по  ремонту  системи  опалення  та  поточному  ремонту  стіни  Тульчинського  ЗДО  №5  на  суму – 114,4 тис.грн.

                       Розпочаті  роботи   по  капітальному  ремонту  теплотрасиТульчинської  ЗШ  І-ІІІ  ступенів №2  ( загальна  вартість  робіт -  1180 тис. грн.

                       Проведено  роботи  по  вимощенню  плиткою  території  Суворовської  ЗШ  І-ІІІ  ступенів  на  суму  102 тис.грн.  ( вартість  робіт  в  сумі – 52 тис. грн.виконано  за  сприяння  директора  СТОВ  « Суворовське» Чорноморця В.М.   ,  депутата  Тульчинської  міської  ради).

                       Проводяться  роботи  по  благоустрою  прилеглої  території  Тульчинського  ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів №2 - вимощення  тротуарною  плиткою ( загальна  вартість  робіт – 1340,7 тис.грн.).

  19-21 серпня вивчено стан готовності закладів освіти до нового 2019-2020 навчального року.  Комісія  відзначила  роботу  усіх  освітніх  закладів  щодо  якісної  підготовки  до  початку нового  навчального  року.

   

   

  Шановні колеги!

  Стратегічним завданням діяльності відділу і  закладів   освіти  визначено надання якісних освітніх послуг, турботу і вболівання про майбутнє покоління, створення комфортних умов для розвитку дітей, співпраця з громадою у вирішенні ключових питань розвитку  галузі   .

  Позиція освітян є опорою в формуванні суспільної думки щодо дій влади всіх рівнів та соціального діалогу. Взаємодопомога, чесність, відкритість, патріотизм, людяність повинні бути навколо нас, виходити від нас.

  Наразі  маємо  творити  таку  школу,  де  пануватиме  культура,  складниками  якої  є  довіра,  відкритість  до  нового,  готовність  налагоджувати  зворотний  зв’язок,  навчатися  впродовж  усього  життя.

  У  липні  2019  року  у  місті  Харкові  відбулася  У (не)конференція Ed  Camp UkraineНа  форум  приїхало  більше  тисячі  освітян  з  України  та  інших  країн. Основною  темою  (не )конференції  була «Хороша  людина. Зрощуємо  в  Україні»,  а  ключовими  питаннями- збереження  та  розвиток  реформи  Нової  української  школи,  підвищення  статусу  педагогів  для  суспільства  й самих  себе  і  початок  впровадження  в  Україні   системи  соціально- емоційного   навчання .  Під  час  відкриття  форуму  пролунали  вітання  ,  зокрема у відеоформаті, лауреата  Нобелівської  премії  миру  Далай –лами. У  посланні  українським  учителям  зазначив,  що « освіта  в  усьому  світі  має  стати  більш  досконалою: включати  як  знання  про  розвиток  матеріального  світу з  різних  наук  і  технологій, так  і  про те,  як  розвивати  внутрішній  спокій,  боротися  з  гнівом,  тривогою  та  страхом.  Управління  емоціями  має  бути  невід’ємним  аспектом  освіти».  Сьогодні  ця  проблема  уже  є нагальною.

            

   

  Як же  зміниться  шкільне  життя  у  2019-2020 навчальному  році?

  З  1  вересня  українську  школу  очікує  чимала  кількість  нововведень,  таких  як  скасування  шкільної  форми,  електронні  учнівські  квитки,  конфіденційність  в  системі  оцінювання  , вільний  вибір  форми  навчання  для  дітей,  які  змушені  пропускати  уроки  через  часті  хвороби або  ж  серйозні  заняття  спортом,  музикою  та  іншим,  запровадження  мережевої  форми  навчання,  скасування  дощок  пошани  для  відмінників,  адже  діти  різні,  і  здібності  у  них  теж  різні,  кожен  талановитий  по-своєму,  нове  меню  для  шкільних  їдалень, щоб  за  15  грн. дітей  можна  було нагодувати  корисною  і  смачною  їжею,    світловідбиваючі  жилети  для  учнів  1-4  класів.

  І  найголовніше – школа  чекає  на  учителя,  який  любитиме  і  поважатиме  дітей.

   

     Вітання з новим навчальним роком

   

  І напередодні 1 вересня вітаю вас з новим навчальним роком. Перший дзвоник і початок нового навчального року – це свято учнів, учителів, батьків, свято, яке об’єднує всі покоління. У цей чудовий день уся наша освітянська родина стартуватиме на шляху  реформ, нових здобутків, успіхів, перемог. А мелодія першого дзвоника благословить у шкільне життя нове покоління української молоді. З наступаючим святом, шановні освітяни.

     06.09.2019 | Aдмін

  Вернутись назад