Закон України "Про освіту" -  zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Закон України "Про дошкільну освіту" - zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

Закон України "Про загальну середню освіту" - zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14

Закон України "Про позашкільну освіту" - zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14

Конвенція про "Права дитини" - zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021